کد خبر: 763118 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از صدور جریمه ۲ میلیارد ریالی برای رئیس یک بیمارستان دولتی به دلیل ایجاد خدمات مازاد بر احتیاج خبر داد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا صالحی گفت: پرونده تخلف یک بیمارستان دولتی به اتهام ایجاد خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی از بیماران با گزارش بازرسی کل استان اصفهان در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: با عنایت به بررسی به عمل آمده و دفاعیات غیرموجه مسئولین بیمارستان و نهایتا تائید کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تخلف برای شعبه محرز و رئیس بیمارستان متخلف به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

 

اصفهان بیمارستان دولتی سازمان تعزیرات حکومتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر