کد خبر: 762580 A

رئیس‌جمهور، لایحه «معاهده استرداد مجرمان بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.

به گزارش ایلنا، حسن روحانی رئیس جمهور با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و نیز آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه مذکور را پس از تصویب در جلسه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران، به مجلس ارسال کرد.

گفتنی است هیئت دولت در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت دادگستری، درخصوص صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت های مورد اشاره موافقت نموده بود.

 

رئیس‌جمهور ایران و برزیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر