کد خبر: 762566 A

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

به گزارش ایلنا، نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، رئیس جمهور لایحه «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین ایران و  برزیل» را که در جلسه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران تصویب شده بود به مجلس ارسال کرد.

ایران و برزیل لایحه معاهده معاضدت حقوقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر