کد خبر: 761954 A

با تصویب دولت، دستگاه اجرایی طرح «راه آهن سریع السیر تهران - قم - اصفهان و قم - اراک» از شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تغییر دستگاه اجرایی طرح «راه آهن سریع السیر تهران - قم - اصفهان و قم - اراک» از شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.

 

تغییر دستگاه اجرایی دو طرح ریلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر