کد خبر: 761840 A

با حکم قطعی تعزیرات؛

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از قطعی شدن حکم ۶۶ میلیارد ریالی ۴ شرکت لبنی به اتهام گران‌فروشی خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سیدیاسر رایگانی گفت: رای ۴ شرکت لبنی به دلیل گران‌فروشی، ۲۸ فروردین ماه امسال در شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی قطعی شده و بر این اساس شرکت می‌ماس به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۴۷۸ میلیون ریال به علاوه ممهور کردن شرکت به مهر تخلف مرتبه نخست، شرکت شان دشت (پاژن) به پرداخت ۹ میلیارد و ۱۲۱ میلیون ریال به علاوه ممهور شدن به مهر تخلف مرتبه نخست، شرکت لبن دشت (چوپان) به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال به علاوه ممهور شدن به مهر تخلف نخست و شرکت میهن به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.
وی گفت: همه این احکام قطعی است و مبلغ جرایم وصول می شود.

 

سازمان تعزیرات حکومتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر