کد خبر: 760433 A

در جریان بررسی طرح حمایت از مرمت آثار تاریخی نمایندگان در ماده ۱۸ این طرح، دولت را مکلف کردند تدابیر و اقدامات لازم برای بیمه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی ربط انجام دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مواد ۱۵،۱۶،۱۷،۱۸ و ۱۹ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی-فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی-فرهنگی را بررسی و تصویب کردند.

نمایندگان در ماده ۱۵ این طرح مقرر کردند دستگاه های اجرایی و نهادها مکلفند هزینه های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی-فرهنگی و فهرست های ذی ربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تامین کنند، این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی هزینه می شود.

نمایندگان در ماده ۱۶ این طرح تصویب کردند: شهرداری ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی -فرهنگی مکلفند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافت های مذکور را در اولویت قرار دهند.

بر اساس ماده ۱۷ این طرح، سازمان میراث فرهنگی مکلف است ظرف مدت دو سال با بررسی و پایش های مقتضی ، بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط را رسما اعلام و در اختیار عموم قرار دهد.

نمایندگان در ماده ۱۸ این طرح سازمان اداری و استخدامی کشور را با همکاری وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی مکلف کردند تدابیر و اقدامات لازم جهت ایجاد ساختار مناسب اداری را در شهرداری های شهرهای دارای بافت تاریخی-فرهنگی مصوب انجام دهند.

نمایندگان در ماده ۱۸ این طرح، دولت را مکلف کردند تدابیر و اقدامات لازم برای بیمه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط انجام دهد.

طرح حمایت از مرمت و احیای بافت تاریخی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر