کد خبر: 760295 A

با رای نمایندگان؛

در بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی ماده ای مصوب شد که بر اساس آن در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافت های تاریخی- فرهنگی، کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، مکلفند منحصرا قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر شده را در صدور رأی لحاظ کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداری بناهای تاریخی- فرهنگی، با ماده ۱۱ این طرح با ۱۴۲ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۱ این طرح؛ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافت های تاریخی- فرهنگی، کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها، مکلفند منحصرا قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر شده را در صدور رأی لحاظ کنند.

گفتنی است نمایندگان مجلس در بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی و فرهنگی با ماده ۹ این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

براساس ماده ۹ این طرح؛ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مکلفند برنامه های خود در ارتباط با رفع نیازهای موجود در حوزه های خدماتی، تجهیزاتی و نیز زیرساخت های موردنیاز برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت های تاریخی- فرهنگی هر شهر/روستا را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مورد اجراء گذارند. اجرای برنامه فوق باید به گونه ای باشد که براساس بودجه سنواتی حداکثر ظرف مدت ده سال از تصویب این قانون سطح خدمات و تامین زیرساخت های موردنیاز این محدوده ها از سطح میانگین شهرروستای ذی ربط پایین تر نباشد.

تبصره- شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظفند به نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بافت های تاریخی- فرهنگی هر شهر/روستا موضوع ماده (۸) این قانون، اعتبارات موردنیاز را برای ساخت و تجهیز فضاها و ساختمان های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت های تاریخی- فرهنگی آن شهر/ روستا، از محل اعتبار توزیعی در سهم دستگاه ذی ربط با اولویت تامین کنند.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس در بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی با حذف ماده ۱۰ این طرح با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

طرح حمایت از مرمت و احیای بافت تاریخی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر