کد خبر: 759056 A

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی از مواد این طرح موافقت کردند.  

در تبصره الحاقی و اصلاح شده ماده (۲) این طرح آمده است: شمول احکام این قانون به دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اخذ استعلام رئیس هیات نظارت موضوع ماده (۲۰) این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می باشد.

براساس تبصره اصلاحی بند الف ماده ۵؛ چنانچه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تائید این شورا، ارجاع کار به شرکت های ثبت شده در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکت های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.

در ماده اصلاحی ۱۵ آمده است: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان پذیر است.

طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر