کد خبر: 757369 A

با تصمیم هیئت وزیران، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عضویت کارگروه تنظیم بازار درآمد.

به گزارش ایلنا، اعضای کابینه در جلسه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با عضویت رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کارگروه تنظیم بازار موافقت کردند.

افزایش مشارکت تشکل‌های مردم نهاد به ویژه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها مرجع مردمی پیگیری مطالبات حقوق مردم در امر کنترل و نظارت بر بازار، از مهمترین اهداف این تصمیم دولت به شمار می‌رود.

تنظیم بازار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر