کد خبر: 756175 A

سامانی:‌

سخنگوی وزارت کشور گفت: کارکنان شاغل در پست‌های مدیریتی و کارشناسی حق عضویت همزمان در هیأت‌مدیره شرکت‌هاى دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها را ندارند.

به گزارش ایلنا، سیدسلمان سامانی با اشاره به بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری اظهار داشت: بر اساس این حکم قانونى هیچ یک از استانداران و معاونان آنها حق ندارند بطور همزمان عضو هیات مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها باشند.

وی ادامه داد: همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها ممنوع شده است.

قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تصریح کرد: طى مکاتبه اى از استانداران خواسته ایم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام ویژه داشته و نسبت به شناسایی افرادى که دو‌شغله محسوب می‌شوند اقدام کنند. 

سامانى تاکید کرد: استانداران مکلف شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله‌ها را در کلیه دستگاه‌های اجرایی استان تعیین تکلیف کرده و گزارش آن را به مرکز بازرسى وزارت کشور ارسال کنند.

 

وزارت کشور سید سلمان سامانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر