کد خبر: 756120 A

طی حکمی؛

با حکم معاون رئیس جمهور، نماینده سازمان برنامه و بودجه در قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده کشور تعیین شد.

به گزارش ایلنا،  با صدور حکمی از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، حمیدرضا عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی این سازمان به عنوان نماینده سازمان در قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده کشور ( مستقر وزارت کشور) منصوب شد.  
در حکم صادره که نسخه ای از آن به استحضار وزیر کشور رسیده است، نماینده سازمان برنامه و بودجه در قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده کشور، همچنین به عنوان رئیس کمیته متناظر در سازمان برنامه و بودجه تعیین شده است.
گفتنی است؛ در احکام جداگانه ای از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سید جواد قانع فر، فرخ مسجدی، حمیدرضا امانی، اکبر رحمانی، افشین برمکی، مریم زینالی، مژگان خانلو و امینه محمود زاده به عنوان  اعضای کمیته متناظر یادشده منصوب شده اند.

 

سازمان برنامه و بودجه سیل معاون رئیس جمهور وزارت کشور وزیر کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر