کد خبر: 749170 A

برای یک دوره؛

غلامحسین کرباسچی به عنوان دبیرکل و محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا، در نخستین جلسه دور جدید شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، برای یک دوره دیگر غلامحسین کرباسچی به عنوان دبیرکل و محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب انتخاب شدند.

همچنین با رأی حاضرین جلسه یداله طاهرنژاد به عنوان نایب رئیس و فرزانه ترکان و به عنوان منشی هیات رئیسه برگزیده شدند.

 

حزب کارگزاران غلامحسین کرباسچی محسن هاشمی رفسنجانی محسن هاشمی حزب کارگزاران سازندگی حزب کارگزاران سازندگی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر