کد خبر: 747990 A

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، تصویب نامه استمهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه را اصلاح کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ­های جهادکشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱- در بند (۲) عبارت "در صورت درخواست متقاضی تا حداکثر" جایگزین عبارت "به مدت" می­شود.

۲- متن زیر جایگزین بند (۴) تصویب­نامه یادشده می­شود:

۴- بارمالی ناشی از بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات موضوع این تصویب­نامه با تأیید آمار مشمولین بهره­مندی از امهال تسهیلات توسط کارگروه موضوع بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه حداکثر به میزان سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

۳- متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب­نامه یادشده الحاق و بند (۶) قبلی به عنوان بند (۷) تلقی می­شود:

۶- تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره­شده، مشمولاین تصویب­نامه نخواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، سازمان برنامه و بودجه، بانکر مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

هیئت وزیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر