کد خبر: 740700 A

نماینده دادستان در پرونده متهمان تعاونی البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان تاکید کرد: تعدادی از افراد تسهیلاتی یا با سود کمتر از چهار درصد یا بدون سود با ارتباطاتی که با متهمان داشتند، دریافت کردند لذا تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام کنند، در غیر این صورت علیه انها اعلام جرم خواهد شد.

به گزارش ایلنا، دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان صبح امروز در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای قرائت ادامه کیفرخواست آغاز شد. 

در جلسه امروز و همچنین جلسه پیشین، کیفرخواست صادره توسط نماینده دادستان قرائت شد. 

همچنین در نخستین جلسه این دادگاه، قاضی صلواتی گفت: کل سرمایه گذاران این تعاونی ها ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

اسامی متهمان این پرونده به شرح زیر است: 

۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶.۱۲.۹۵،

۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۲۸.۳.۹۶،

۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ ۲۷.۳.۹۷

با پایان دومین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از موسسات مالی و اعتباری نماینده دادستان گفت: نظر به اینکه تعدادی از افراد تسهیلاتی یا با سود کمتر از چهار درصد یا بدون سود با ارتباطاتی که با متهمان داشتند، دریافت کردند لذا تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام کنند، در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین تعداد افرادی که تسهیلات گرفتند ۲۲۰ نفر هستند که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌‌‌اند.

مفاسد اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر