کد خبر: 740635 A

دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی البرز ایرانیان، ولیعصر، فرودوسی و آرمان به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی البرز ایرانیان، ولیعصر، فرودوسی و آرمان دقایقی پیش در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای قرائت ادامه کیفرخواست آغاز شد.

پیش از این و در جلسه نخست رسیدگی به این پرونده بخش نخست کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.

همچنین در نخستین جلسه این دادگاه قاضی صلواتی گفت: کل سرمایه گذاران این تعاونی ها ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

اسامی متهمان این پرونده به شرح زیر است:

۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶.۱۲.۹۵،

۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۲۸.۳.۹۶،

۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ ۲۷.۳.۹۷

۴. احسان حیدری فرزند علی اکبر  متهم ردیف چهارم که با قرار وثیقه آزاد است

 

 

 

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر