کد خبر: 740137 A

اعلام آخرین لیست شرکت‌کننده در انتخابات خانه احزاب؛

لیست مستقلین برای شرکت در انتخابات خانه احزاب منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، با پایان زمان مشورت گروه های سیاسی برای تعیین کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات خانه احزاب، اسامی کاندیداهای مستقلین نیز اعلام شد. 

براساس لیست اعلام شده، اسامی کاندیداهای مستقلین به شرح زیر است: 

حشمتیان
متانی
میرمحمدی
فومنی
خبازها
صدر
رئوفیان
حاج عباسی
محمدی نوری 
پور نامدار
صفرپور 
میرزایی
نیشابوری
نادری
تبرایی
بیادی
محبی

 

 

خانه احزاب مستقلین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر