کد خبر: 739222 A

با موافقت نمایندگان؛

نمایندگان مجلس متخلف از برخی قوانین انتخابات مجلس را از عضویت در هیأت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی به طور مادام‌العمر ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۶۷ این طرح با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۶۷ آمده است در ماده ۷۹ عبارت "و ۶۰" حذف و در تبصره آن عبارت "مدت هشت سال" به عبارت "برای همیشه" اصلاح می شود، بنابراین  ماده ۷۹ به شرح زیر اصلاح می شود:  مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱) ، (۲۴) ، (۳۴) ، (٤٠) ، (۵۳)  و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق ، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأت های اجرایی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای همیشه محروم خواهد شد.

در ادامه نمایندگان با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با حذف مواد ۸۰ تا ۸۵ قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۶۹ تأکید کردند در تبصره ماده ۸۷ عبارت "به مجازات جرائم مقرر در ماده ۶۶ و تبصره ماده ۵۳ برای این هیأت‌ها" به عبارت "به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور" اصلاح می‌شود. نمایندگان با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با این اصلاح موافقت کردند.

نمایندگان با اصلاحات عبارتی در مواد مربوط به قانون با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۷۰ تأکید شد:

۱- در تبصره (۱) ماده (۸) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.

۲- در ماده (۲۶) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه اصلی و فرعی» اصلاح می‌شود.

۳ - در ماده (۳۱) و تبصره آن عبارات «مرکز حوزه انتخابیه» و «حوزه های فرعی» به ترتیب به «حوزه انتخابیه فرعی» و «حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.

۴- در ماده (۳۶) عبارات «هیأت‌های اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.

۵- در ماده (۳۷) عبارت «هیأت‌های اجرائی اصلی و فرعی» به «هیأت‌های اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.

۶- در ماده (۳۸) عبارات مرکز حوزه انتخابیه» و «هیأت‌های اجرائی فرعی به ترتیب به حوزه انتخابیه فرعی» و هیأت‌های اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.

۷- در ماده (۳۹) عبارت «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» به «فرماندار با بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.

۸- در ماده (۴۰) عبارت «هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی» به «هیأت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.

۹- در ماده (۴۱) عبارات «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» و «بخشدار حوزه‌های فرعی» به ترتیب به فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» و «بخشدار حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.

۱۰-  در ماده (۴۴) عبارات «هیأت اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیأت اجرای حوزه انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.

۱۱- در ماده (۴۶) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به عبارت «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.

۱۲-  در ماده (۴۹) عبارات «فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه» و «هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «فرمانداران و بخشداران حوزه های انتخابیه فرعی» و «هیأت اجرائی و هیأت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.

۱۳- در تبصره (۴) ماده (۵۲) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.

۱۴- در ماده (۵۳) عبارت «هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه» به «هیأت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.

۱۵-  در ماده (۸۹) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.

انتخابات مجلس فرماندار تخلفات قانون انتخابات کارکنان دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر