کد خبر: 738447 A

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران؛

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران به به پرونده‌های مدیران مسئول سایت خبری انتخاب و پایگاه خبری فردا رسیدگی شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران به پرونده‌های مدیران مسئول سایت خبری انتخاب و پایگاه خبری فردا به ترتیب به اتهام توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت بانک پارسیان رسیدگی شد.

برهمین اساس هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم پرونده پایگاه خبری فردا را مجرم دانست و با اکثریت آرا از سوی هیات منصفه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته شد.

همچنین در جلسه امروز دادگاه، به پرونده مدیرمسئول سایت خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت بانک پارسیان رسیدگی شد که هیات منصفه با اتفاق آرا مدیر مسئول این سایت را نیز مجرم دانست اما به اتفاق آرا مستحق تخفیف ندانست.

لازم به توضیح است که به پرونده‌های مطبوعاتی فوق در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

دادگاه مطبوعات استان تهران سایت خبری انتخاب پایگاه خبری فردا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر