کد خبر: 736914 A

هیأت کنسولی وزارت امور خارجه استرالیا در سفر به تهران با مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت کنسولی وزارت امور خارجه استرالیا در سفر به تهران با علی اصغر محمدی، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه  دیدار و میزان پیشرفت اجرای تفاهمنامه ۱۳۹۶ را بررسی کرد.

همچنین در این نشست، دو طرف درخصوص سایر حوزه‌های همکاری و از جمله موضوعاتی مانند رسیدگی به موضوع عابرین غیرمجاز، انتقال محکومان بین دو کشور، موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضائی برگزاری دوره‌های آموزشی و تبادل تجربیات در زمینه‌های مقابله با جعل اسناد و مدارک، دسترسی بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا به گواهی فوت ایرانیان متوفی در آن کشور، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ارتباط با موضوعات ثبت احوال و مشخصات هویتی، آمادگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای برقراری و توسعه همکاری‌های پلیسی و تبادل اطلاعات و تجربیات در حوزه‌های گوناگون آن تبادل نظر کردند. 

ایران و استرالیا علی اصغر محمدی روابط ایران و استرالیا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر