کد خبر: 735776 A

بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مصوب کردند که سامانه تبلیغات انتخاباتی راه اندازی شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس نمایندگان ماده ۲۹ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، نامزدها و ستادهای انتخاباتی نامزدها موظفند یک نسخه از کلیه آثار تبلیغاتی خود را به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به همراه مدارک و گواهینامه‌های موضوع این ماده، قبل از انتشار به کمیسیون بررسی تبلغات الان و هیئت اجرای حوزه انتخابیه ارسال کنند. کمیسیون و هیئت اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت نظر خود را اعلام نمایند. در غیر این صورت انتشار آثار مزبور مجاز است.

این امر نافی مسؤولیت نامزدها و ستادهای تبلیغاتی در انتشار آثار تبلیغاتی غیر مجاز نیست.

هیئت اجرایی مکلف است یک نسخه از آثار تبلیغاتی نامزدها را نزد هیئت نظارت حوزه انتخابیه ارسال کند.

همچنین تبصره ۱ و ۲ این ماده را تصویب کردند که بر اساس تبصره ۱ آن کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی می‌تواند به منظور دریافت آثار تبلیغاتی نامزدها و همچنین ارسال آثار تبلیغاتی به هیئت‌های اجرایی و نظارت، سامانه‌ی تبلیغات انتخاباتی را راه اندازی نماید.

مطابق با تبصره ۲ وزارت کشور موظف است اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به منظور راه‌اندازی سامانه مزبور بنا به درخواست و مطابق نظر کمیسیون بررسی تبلیغات انجام دهد.

همچنین نمایندگان ماده ۳۰ این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن ماده (۵۸) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۸- چاپخانه‌ها و سایر مراکز تکثیر منحصراً در صورت درخواست کپی و رسمی نامزد، زرد ستاد اصلی تبلیغات وی و با احزاب و گروه‌های سیاسی، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی و با رعایت ضوابط می‌باشد در صورت تخلف از این حکم مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره - نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.

 

اصلاح قانون انتخابات تبلیغات جلسه علنی حبس مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر