کد خبر: 735262 A

با موافقت نمایندگان؛

با تصویب نمایندگان رأی‌دهندگان می‌توانند به جای نوشتن نام افراد یک لیست انتخاباتی، «عنوان» آن لیست را بنویسند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی قانون  انتخابات با ماده ۶ این طرح موافقت کردند.

از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن ۱۴۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع با این ماده موافقت کردند.

براساس ماده ۶ این طرح، یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۷ مکرر ۴) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷ مکرر ۴- رأی دهندگان در هر استان می‌توانند به «عنوان» یک فهرست رأی دهند، یا داوطلب با داوطلبان مدنظر خویش را اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه فرعی واقع در استان از بین نامزدهای مربوط به همان حوزه فرعی، به میزان کرسی‌های آن حوزه، انتخاب نمایند.

تبصره ۱- آرایی که صرفاً به عنوان یک فهرست داده شده است، برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رأی محسوب می‌شود.

تبصره ۲- وزارت کشور موظف است برگه‌های رأی را به گونه‌ای طراحی و در اختیار رأی دهندگان قرار دهد که هر رأی دهنده در استان بتواند برای همه کرسی‌های نمایندگی حوزه‌های فرعی موجود در استان به صورت مجزا نماینده انتخاب کند.

همچنین در برگه رأی، قسمتی جهت رأی به عنوان یک فهرست انتخاباتی موضوع این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی که بیش از یک فهرست در برگه رأی درج گردد، صرفاً عنوان نخست خوانده می‌شود.

انتخابات جلسه علنی قانون مجلس شورای اسلامی وزارت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر