کد خبر: 734043 A

با تصویب نمایندگان حقوق کارکنان دولت بیست درصد افزایش پیدا می‌کند و مالیات‌ها به صورت پلکانی دریافت می‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه دولت با بند الف تبصره ۱۲ که کمیسیون تلفیق گفته بود حقوق ها بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند مخالفت کردند و با بازگشت این بند به لایحهدولت موافقت کردند که بر این اساس حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد با مالیات پلکانی افزایش خواهد یافت.

پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق ها در بند الف تبصره ۱۲ به شرح زیر بود که نمایندگان به پیشنهاد دولت رای دادند. در زیر هر دو پیشنهاد آمده است:

مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بند الف تبصره ۱۲:

الف-

۱- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

۲- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

 

این بند در لایحه دولت به صورت زیر آمده بود که همین بند مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت:

الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

۱- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

 

 

 

 

لایحه بودجه 1398
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر