کد خبر: 732530 A

در جریان بررسی بودجه ۹۸ تصویب شد؛

با موافقت نمایندگان وزارت امور اقتصاد مکلف است تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ زیرساخت‌های لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح در بررسی بخش هزینه ای  جزء یک بند الحاقی ۵ تبصره ۲ را تصویب کردند. 

بر اساس این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشورحداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ زیرساخت‌های لازم را جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نماید. 

نمایندگان همچنین تصویب کردند: کلیه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل شرکتهاو مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند برای سال‌های برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و یه روز رسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه از جمله صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه‌گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل(ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نمایند. 

نمایندگان مجلس همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور فراهم نماید. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یکبار با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی، گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اقتصاد سازمان برنامه و بودجه نمایندگان مجلس بودجه 98
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر