کد خبر: 732215 A

در دادگاه امروز مطبوعات استان تهران؛

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران، مدیر مسئول نشریه دنیای فوتبال مجرم شناخته شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران، پرونده مدیر مسئول نشریه دنیای فوتبال به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، نقل مطالب گروه‌های منحرف، انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی، استفاده ابزاری از تصویر زنان و تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در همین راستا، هیات منصفه مطبوعات استان تهران، مدیر مسئول نشریه دنیای فوتبال را در موارد اتهامی با عناوین انتشار مطالب خلاف واقع، نقل مطالب گرو‌ه های منحرف، تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اکثریت آرا مجرم دانست و مدیر مسئول این نشریه در همه این موارد مستحق تخفیف دانسته نشد.

همچنین مدیر مسئول این نشریه در مورد اتهام استفاده ابزاری از تصاویر زنان و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد و اتهام انتشار مطالب خلاف واقع نیز با اعلام رضایت شاکی پرونده مختومه اعلام شد.

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات همچنین پرونده مدیر مسئول روزنامه قانون به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با توجه به اعلام رضایت شاکی مختومه اعلام شد.

لازم به توضیح است، به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی رسیدگی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی مورد رسیدگی قرار گرفت.

 

دادگاه مطبوعات استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر