کد خبر: 732139 A

شیران خراسانی در نشست خبری:

یک نمانیده مردم مشهد تاکید کرد: بر اساس این طرح اگر ۵۰۰ هزار نفر درخواستی مبنی بر تصویب قانون داشته باشد، هیأت رئیسه موظف است طرح مربوط به آن درخواست را در اختیار نمایندگان قرار دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا رضا شیران خراسانی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در نشست خبری گفت: ۵۰ نماینده مجلس طرحی را با عنوان مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه امضا کردند. طرحی یک فوریتی که تقدیم هیأت رئیسه شده است. موضوع مشارکت در اصول ۵۶ و ۶ قانون اساسی آمده است مبنی بر این که اداره امور کشور متکی بر آرای عمومی باشد که تجلی آن در تمامی انتخابات‌ها یا برگزاری همه پرسی دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: مشارکت امری مرسوم در دنیا است و شیوه غیر مستقیمی در دنیا طراحی شده مبنی بر این که شهروندان در امر قانون گذاری مشارکت مستقیم داشته باشند که ما هم این طرح را تهیه کرده‌ایم.  بر اساس این طرح اگر ۵۰۰ هزار نفر درخواستی مبنی بر تصویب قانون داشته باشد، هیأت رئیسه موظف است طرح مربوط به آن درخواست را در اختیار نمایندگان قرار دهد. تقاضای تصویب آن قانون هم در سامانه الکترونیکی قابل ثبت از سوی مردم است که این سامانه را مجلس باید ایجاد کند.

این نمانیده مجلس دهم اظهار کرد: همچنین در این پایگاه احزاب سیاسی دارای مجوز انجمن‌ها و سازمانهای مردم نهاد و انجمن‌های صنفی و رسانه‌های دارای مجوز و اتحادیه‌های علمی و صنفی می‌توانند طرح‌های خود را ثبت کند.  به دلیل عدم توزیع قدرت و تمرکز گرایی مجلس به وظیفه‌ ذاتی خود یعنی قانون گذاری و نظارت کمتر می‌پردازد و نیازهای محلی در گروی کارهای ملی نمایندگان قرار گرفته‌اند.

شیران خراسانی گفت: نماینده‌ای که باید مقتدر ناظر باشد به نماینده محتاط ناظر تبدیل شده و برای انجام کارهای محلی و حوزه‌ انتخابیه خود محتاج قوه مجریه است. نمایندگان زمان کمتری برای کارهای ملی و نظارتی می‌گذارند. اگر قرار بر اصلاح امور کشور باشد باید ساختارها را اصلاح کنیم.

نماینده مردم مشهد تصریح کرد: در حال حاضر مجلس برای انجام وظایف اصلی و ذاتی‌اش نقصان دارد که قطعاً با این طرح می‌توان تا حدی نواقص را رد کرد. این مردم هستند که می‌توانند نیازهای اجتماعی را با اولویت در سامانه ثبت نام کنند تا به آن پرداخته شود.

شیران خراسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر