کد خبر: 731816 A

در جریان بررسی بودجه ۹۸ ؛

با موافقت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود را به فروش برسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر، نمایندگان در جریان بررسی بودجه ۹۸ در ببرسی تبصره ۱۲ بند( ب) و (د) این تبصره را تصویب کردند.

بر اساس بند(ب) تبصره۱۲ - دستگاه‌های اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌ استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و  به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند.

د- به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند

 

بودجه درآمد دستگاه های اجرایی قانون بودجه 98
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر