کد خبر: 730645 A

در جریان بررسی بودجه ۹۸ مشخص شد؛

نمایندگان ساز و کار وصول مالیات های معوقه را در سال آینده مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ نمایندگان بندالحاقی۴ تبصره ۶ را تصویب کردند.

بندالحاقی۴- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل سیدرصد(۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون  واریز کند. 

بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمهای معادل دودرصد(۲%) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میدارد در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد(۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.

مالیات علی الحساب این بند شامل که به عنوان درآمد حقوقی مطابق بند اول این تبصره  مشمول مالیات کسر می‌گردد نخواهد بود.

 

بودجه جدول دولت مالیات مؤسسات مالی بودجه 98
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر