کد خبر: 730355 A

در جریان بررسی بودجه ۹۸؛

بهارستان نشینان تصویب کردند عوارض وصولی ارزش افزوده در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهری شهر تهران و دوازده درصد (۱۲%) نقاط روستایی و عشایری توزیع شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی جزء الحاقی به بند «هـ» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ را به تصویب رساندند.

که براساس آن عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت  هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهری شهر تهران و دوازده درصد (۱۲%) نقاط روستایی و عشایری توزیع می‌شود.

طبق جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) شهرها و سی‌ درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

 

بودجه شهر تهران شهرداری مالیات بر ارزش افزوده ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر