کد خبر: 730261 A

در جریان بررسی بودجه ۹۸؛

بهارستان نشیننان مصوب کردند افرادی که حقوق شان تا دومیلیون و ۷۵۰ هزار تومان است از دادن مالیات معاف شوند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ با ماده الف تبصره ۶ موافقت کردند.

ماده الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق¬العاده و کارانه(به استثنای تبصره های(۱) و (۲) ماده(۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج‌درصد (۳۵%) می باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون(۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

 

 

بودجه حقوق قانون مالیات نرخ مالیات بودجه 98
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر