کد خبر: 729182 A

با تصویب مجلس؛

در بررسی جزئیات لایحه بودجه با تصویب بندالحاقی ۵ تبصره یک لایحه بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده می‌شود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهل هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی تسویه کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه، بندالحاقی ۵ تبصره یک لایحه بودجه ۹۸  به تصویب نمایندگان مجلس رسید. 

این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهل هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره است.

 

لایحه بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر