کد خبر: 728636 A

سخنگوى وزارت کشور:

سخنگوى وزارت کشور از انطباق ۱۵۱ هزار مصوبه شوراهاى شهر با قوانین خبر داد و تاکید کرد: تعداد ۱۲۹ هزار و ۹۵۸ مورد توسط هیأت‌‌‌های تطبیق⁧ تایید⁩ شده و تعداد ۲۱ هزار و ۹۵۷ مصوبه مورد ⁧ اعتراض هیأت‌‌‌های مذکور واقع شده است.

به گزارش ایلنا، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در توییتر خود گزارشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهر در دوره پنجم ارائه کرد و نوشت: در دوره⁧ پنجم⁩ فعالیت شوراها (از شهریور ماه ۹۶ تاکنون) تعداد ۱۵۱ هزار و ۹۱۵ مصوبه توسط ۱۲۸۱ شوراى اسلامى شهر در سراسر کشور به تصویب رسیده است. 

وی با بیان اینکه تمامى مصوبات⁩ به منظور اطمینان از انطباق با قوانین در ⁧هیات‌هاى تطبیق مورد بررسى قرار گرفته است، اظهار داشت: از کل مصوبات تعداد ۱۲۹ هزار و ۹۵۸ مورد توسط هیأت‌‌‌های تطبیق⁧ تایید⁩ شده و تعداد ۲۱ هزار و ۹۵۷ مصوبه مورد ⁧ اعتراض هیأت‌‌‌های مذکور واقع و نهایتاً در جهت انطباق با قوانین بازنگرى⁩ شده است.

سیدسلمان سامانی سید سلمان سامانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر