کد خبر: 722908 A

انصاری در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی:

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: جمهوری اسلامی یک نظام حاکمیتی با ویژگی‌های خود است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، جمشید انصاری در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: مفهوم نظریه دولت بحثی جدی در حکمرانی است. نظریه‌های دولت در حوزه علوم سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد و در علم مدیریت از آن استفاده می شود چون به تنظیم قدرت در جامعه می پردازد.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی یک نظام حاکمیتی با ویژگی‌های خود است و مبانی نظری دارد که آن را اداره می‌کند که فقه و سیاست در آن موثر است.

انصاری گفت: این نظام می‌خواهد یک کشور ۸۰ میلیونی را اداره کند، آنچه ما به عنوان مفهوم دولت مد نظر داریم، به معنای حکومت مدنظر است نه به عنوان قوه مجریه. درنتیجه همه نهادها در این مفهوم مورد نظر من قرار دارد. لذا باید به نحوه مناسبات بین آنها توجه کنیم.

وی تصریح کرد: الگوی ساختاری ارتباط بین دولت و مردم نظریه دولت را تشکیل می‌دهد. حدود اختیار و مداخله دولت در جامعه و چگونگی رفتار مردم و نهادهای مدنی در این مفهوم مورد بحث قرار می‌گیرد. اساسا نظریه دولت در اندیشه سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم روی یک مفهوم کار کنیم، می‌توانیم با استفاده از مبانی حقوقی در کشور به نتیجه برسیم.

معاون رییس‌جمهور اظهار داشت: امروز در چهلمین سال پیروزی انقلاب کشوری نیستیم که مبانی حقوقی برای حل مشکلاتمان نداشته باشیم. مبانی که مورد توجه قرار می‌دهیم اولین آن قانون اساسی است، ما قوانین زیادی داریم که هنوز منطبق با قانون اساسی نشده است. مطالبات منطقی مردم از حاکمیت هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: دولت و حکومت در ایران به لحاظ تاریخی از یک الگوی زورگویانه استفاده می‌کرد. در گذشته نظام عشیره‌ای وجود داشته و یک گسست تاریخی بین مردم و حاکمان وجود داشته است. حاکمان همواره حکومت می‌کردند و کمترین تکیه را به مردم به مفهوم ملت داشتند و ملت هم کمتر ین تکیه به دولت را داشته است. 

این مقام مسئول یادآور شد: همیشه بحث یکپارچگی و استقلال و امنیت عمومی مهمترین موضوعات مورد توجه مردم و حاکمیت بوده است و تصمیم گیری ها بر این اساس بوده است. به عنوان مثال عملکرد دولت به عنوان جذب کننده مازاد جامعه به نحوی که به دست بیاید همواره وجود داشته و ویژگی دوم این است که دولت همواره در سیر تاریخی توزیع کننده این مازاد جامعه بوده است. وابسته شدن بخش اعظم اقدامات به فعالیت‌های دولتی هم همواره وجود داشته است. فساد ساختاری هم وجود داشته است. ضعف مشارکت‌های اجتماعی و ضعف نهادهای مدنی هم وجود داشته است. فقدان یا ضعف نهادهای نظارتی بر فعالیت حکومت و اتکای به درآمدهای نفتی وجود داشته است.

وی ادامه داد: اما جمهوری اسلامی ویژگی‌هایی را در نهادهای حاکمیت ایجاد کرد که مشخصات آن به این شرح است: گسترش بی‌رویه مداخله بی‌رویه دولت در تصدی امور، وجود تمرکزگرایی در نظام تصمیم گیری، پایین بودن کارآمدی دولت، پایین بودن نقش غیر دولتی در کشور، تداخل بین قوا، ضعف پاسخگویی دولت به مردم، غلبه تصمیمات سیاسی در منافع کشور.

انصاری گفت: اگر بخواهیم با توجه به ویژگی‌های تاریخی  وضعیت کنونی دولت نتیجه بگیریم باید بگوئیم علاوه بر لزوم توجه به اخلاق؛ دولت باید تمام اموری که انجام آن توسط مردم امکان دارد را به خود مردم واگذار کند تا به دست مردم انجام شود و دیگری اینکه باید توزیع متوازن قدرت بین بخش‌های مختلف وجود داشته باشد.

جامعه جمهوری اسلامی دولت رئیس جمهور معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر