کد خبر: 717140 A

جهت بررسی مسائل حوزه آبریز زاینده رود؛

وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی این هفته جهت بررسی مسائل مربوط به حوزه آبریز زاینده رود در کمیسیون امنیت ملی حاضر خواهند شد.

به گزارش ایلنا، ادامه بررسی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری عربی سوریه با حضور مسئولان ذی ربط روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام خواهد شد.

بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز در دستور کار روز دوشنبه این کمیسیون قرار دارد.

بررسی مسائل مرتبط با حوزه آبریز زاینده رود با حضور وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و سایر مسئولان ذیربط انجام خواهد شد.

 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر