کد خبر: 714986 A

در دادگاه امروز مطبوعات استان تهران؛

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران، نشریه ورزشی شوت مجرم شناخته و بولتن نیوز با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز دادگاه مطبوعات استان تهران هیات منصفه دادگاه مدیرمسئول نشریه ورزشی شوت را به اتهام نشر اکاذیب و افترا با اکثریت آرا مجرم شناخت و در هیچ کدام از موارد مستحق تخفیف ندانست.

مصاحبه شونده این مطلب نیز به اتهام نشر اکاذیب و توهین با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد. 

در این دادگاه همچنین مدیر مسئول سایت بولتن نیوز و مصاحبه شونده به اتهام نشر اکاذیب و توهین با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند. 

لازم به ذکر است به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی رسیدگی شد.

 

دادگاه مطبوعات نشریه ورزشی شوت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر