کد خبر: 712374 A

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به یک فوریت لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا رای مثبت داد.

به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون اجتماعی  مجلس شورای اسلامی با توجه به  وقوع ۴۰ نوع بلای طبیعی در ایران ، آثار استقرار یک مرکز وابسته به سازمان ملل متحد در ایران و تاثیر آن در  تبادل دانش و اطلاعات با کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و   ونیز گسترش توان علمی، فنی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران در  زمینه مواجه با بحرانهای طبیعی با تاسیس مقر اپدیم در ایران موافقت کردند.

در مقدمه توجیهی این لایحه که در قالب یک ماده واحده و ۲۷ ماده  قانونی تنظیم شده است ، با اشاره به اینکه بلایای طبیعی به عنوان یکی از چالشهای منطقه آسیا و اقیانوسیه سالانه منجر به تلفات انسانی و خسارات اقتصادی فراوانی می شود، هدف از تاسیس مرکز  اپدیم  به میزبانی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت آسیب پذیریها و خطرات بلایا از منظر کاهش آثار اجتماعی و اقتصادی آنها و نیز  اجرای قطعنامه اعضای کمیسیون  اسکاپ در سال ۱۳۹۴  ( ۲۰۱۵ میلادی ) در مورد تاسیس مرکز اپدیم  عنوان شده است.

در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز  اپدیم به عنوان دفتر منطقه‌ای اسکاپ در تهران به صورت رسمی  فعالیت خود را در خصوص مدیریت اطلاعات بلایا آغاز خواهد کرد.

 هدف از تاسیس مرکز اپدیم که  موافقتنامه آن دی ماه سال گذشته بین جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اسکاپ به امضا رسید ، کاهش مخاطرات بلایا از طریق تبادل دانش فنی  و اطلاعات مدیریت بلایا خواهد بود و  ۶۶ کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه  توانمندی‌ها و تجارب موفق و اطلاعات خود را در زمینه مهار بلایای طبیعی با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت.

کمیسیون اجتماعی مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر