کد خبر: 711840 A

با رأی نمایندگان؛

بازرس یا بازرسان مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای کلیه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد را در طرح‌هایی که از منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌ (طرح‌های عمرانی)‌ ارائه کنند.

 به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۲۱ این طرح را به تصویب رساندند.

بر این اساس به‌منظور نظارت مستمر بر اجرای این قانون:

الف- بازرس یا بازرسان شرکتهای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای کلیه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۷) و (۱۸) این قانون را در طرح‌هایی که از منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌ (طرحهای عمرانی)‌ و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود، به مجامع عمومی ارائه کنند.

ب- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۷) و (۱۸) را با تأیید بالاترین مقام مسؤول دستگاه مرکزی، هر سه‌ماه به هیأت نظارت این قانون ارائه کنند.

 

تملک دارایی جلسه علنی قوانین و مقررات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر