کد خبر: 711579 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین خبر داد؛

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت ۱۱ میلیون یورویی دو شرکت وارد کننده کالا به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمود احمدی  از محکومیت ۱۱ میلیون یورویی دو شرکت وارد کننده کالا به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: واحد ارزی یکی از بانک‌های استان قزوین در خصوص عدم ایفای تعهد واردکنندگان کالا در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی با اعتباری در مجموع به مبلغ بیش از ۱۱ میلیون و یکصد و سی هزار یورو که برای ترخیص کالا تحویل شده بود؛ برای تعقیب و اعاده ارز خارج شده از کشور شکایتی تنظیم و به این اداره کل ارسال کرد.

وی ادامه داد: طبق مقررات ارزی بانک مرکزی، این وارد کنندگان می‌بایست نسبت به ارائه برگ سبز ورود کالا در موعد مقرر به کشور اقدام کرده لذا برای این موارد پروند‌هایی تشکیل و برای رسیدگی به شعبه دوم تعزیرات حکومتی استان قزوین ارجاع داده شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: این شعبه پس از احضار نمایندگان این شرکت‌ها و بررسی اسناد و مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهمین را به اعاده عین ارز گزارش شده «۱۱ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۶۰۰ یورو» به بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال محکوم کرد.

 

تعزیرات حکومتی استان قزوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر