کد خبر: 711281 A

این هفته انجام می‌شود؛

ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ برای بررسی پیشنهادات ارسالی نمایندگان در دستورکار این هفته کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، اجتماعی، انرژی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن، فرهنگی و قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، اجتماعی، انرژی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن، فرهنگی و قضایی این هفته به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ خواهند پرداخت. دستور کار این کمیسیون‌ها در هفته جاری به شرح زیر است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات

امروز در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نشست کمیته‌های تخصصی کمیسیون جهت بررسی پیشنهادات نمایندگان برای بودجه سال ۹۸ برگزار خواهد شد.

فردا یکشنبه تبصره‌‌‌های لایحه بودجه سال ۹۸ با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه بررسی خواهد شد.

ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ نیز برای بررسی پیشنهادات ارسالی نمایندگان در دستورکار روز سه‌شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار دارد.

روز چهارشنبه نیز اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات جهت انجام ماموریتی به استان مرکزی سفر خواهند کرد.

کمیسیون اجتماعی

ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تبصره ۵ ( بند و)، تبصره ۶ (بند های الف – ه)، تبصره ۷ (بند و)، تبصره ۸ (بند ز)، تبصره ۹ (بند ج) و تبصره ۱۰ (بند ب) نیز در دستورکار روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (بررسی پیشنهادهای نمایندگان) تبصره ۱۸ (بندهای الف - ب – د)- تبصره ۲۰ (بندهای ج – د) تبصره ۲۱ (بندهای الف – ب - ج – ز) روز دوشنبه بررسی خواهد شد.

ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (بررسی پیشنهادهای نمایندگان محترم) تبصره ۱۲  (کلیه بندها به جز و)، تبصره ۱۴ (بندهای الف و ب)، تبصره ۱۶ (الف – ب)، تبصره ۱۷ (بندهای ب – ج – ه – و) در دستورکار روز سه‌شنبه کمیسیون اجتماعی قرار دارد.

کمیسیون انرژی

تبصره های ارجـاعی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کـل کشـور در روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه در کمیسیون انرژی مجلس بررسی خواهد شد.

کمیسیون برنامه و بودجه

ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در دستورکار کمیسیون برنامه و بودجه از روز شنبه تا چهارشنبه قرار دارد.

کمیسیون صنایع و معادن

ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در دستورکار این هفته کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد.

کمیسیون فرهنگی

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در دستورکار روز یکشنبه کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد.

بحث و بررسی پیرامون اعتبارات دستگاه‌های فرهنگی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با حضور مسئولان مربوط و ادامه بررسی پیشنهادات نمایندگان برای لایحه بودجه سال بعد و بحث و بررسی پیرامون اعتبارات دستگاه‌های فرهنگی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در دستور کار روز دوشنبه و سه‌شنبه کمیسیون فرهنگی قرار دارد. 

روز سه‌شنبه همچنین جمع‌‌‌بندی و ارائه گزارش لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در این کمیسیون انجام خواهد شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در بخش قضایی روز یکشنبه به شرح زیر در این کمیسیون بررسی خواهد شد: 

۱- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

۲- بررسی بودجه پیشنهادی شورای حل اختلاف 

۳- بررسی بودجه پیشنهادی دیوان عدالت اداری 

۴- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان پزشکی قانونی کشور 

۵- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان قضائی نیروهای مسلح 

دستورکار روز دوشنبه این کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش قضایی به شرح زیر است: 

۱- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 

۲- بررسی بودجه پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور 

۳- بررسی بودجه پیشنهادی دانشگاه علوم قضائی 

۴- بررسی بودجه پیشنهادی دادگاه ویژه روحانیت

۵- بررسی بودجه پیشنهادی وزارت دادگستری 

بررسی پیشنهادهای واصله از سوی نمایندگان و جمع‌‌‌بندی مصوبات کمیسیون درخصوص بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیز در دستورکار روز سه‌شنبه این کمیسیون قرار دارد.

 بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت نیز در دستورکار روز چهارشنبه این کمیسیون قرار دارد. 

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر