کد خبر: 708985 A

با رای نمایندگان؛

در جریان رسیدگی به لایحه پایانه های فروشگاهی ماده 29 این قانون به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا در جریان رسیدگی به لایحه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ماده ۲۹ این لایحه به تصویب مجلس رسید که براساس آن پس از انقضای مواعید مذکور در ماده ۳ این قانون، تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره‌های ۱، ۲۵ و ۳ ماده ۱۵ و همچنین ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور مصوب۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول منتفی می‌شود.

 

پایانه های فروشگاهی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر