کد خبر: 707981 A

امروز؛

ھیات دولت در جلسه روز چهارشنیه خود به ریاست رئیس‌‌جمھور، آیین‌‌نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات را اصلاح کرد.

به گزارش ایلنا، به موجب اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات، اخذ گواهی تأیید صلاحیت ایمنی توسط پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اقلام اطلاعاتی استعلام ارزیابی پیمانکاران، به قانون برگزاری مناقصات اضافه شد.

دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ھند تعیین شد

ھیات وزیران در ادامه، وزارت امور خارجه را به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمھوری اسلامی ایران با کشور ھند تعیین کرد.

طرح بهسازی ناوگان راه آھن مشمول مجوز تأمین سھم ۱۵ درصدی تسھیلات خارجی می‌شود

دولت با پیشنھاد وزارت راه و شھرسازی مبنی بر اضافه کردن طرح «بھسازی ناوگان راه آھن» به فھرست طرح ھای ریلی مشمول تأمین ۱۵ درصدی سھم کارفرما از تسھیلات خارجی موافقت کرد.

هیات دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر