کد خبر: 707499 A

در بررسی لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۸ مشخص شد؛

رییس جمهور امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸ را به قوه مقننه ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، در پی کاهش بودجه پیشنهادی برخی نهادها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ بودجه پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور با کاهش ۸۴۴۰ ملیون ریالی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۸۶۸۶۹۰ ملیون ریالی را به خود اختصاص داده است. 

این در حالی است که با بررسی جداول لایحه بودجه پیشنهادی مشخص می شود سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در سال ۱۳۹۷ بودجه مصوبی بالغ بر ۱۱۷۴۳۳۵۱ را به خود اختصاص داده بود در لایحه پیشنهادی بودجه با افزایش ۵۴۶۳۱۴۴ ملیون ریالی سهم ۱۷۲۰۶۴۹۵ ملیون ریالی را به دست آورده است. 

 

سازمان زندان و سازمان بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور بودجه ۱۳۹۸ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر