کد خبر: 707397 A

بر اساس آنچه در جداول بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده آمده است بودجه نهاد ریاست جمهوری از ۶۱۵۶۳۸۵ میلیون ریال در سال ۹۷ به ۶۲۷۰۳۲۰ میلیون ریال رسیده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس آنچه در جداول بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده آمده است بودجه نهاد ریاست جمهوری از ۶۱۵۶۳۸۵ میلیون ریال در سال ۹۷ به ۶۲۷۰۳۲۰ میلیون ریال رسیده است.

بنابراین بودجه پیشنهادی نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۸، ۱۱۳۹۳۵ میلیون ریال افزایش یافته که البته این بودجه پیشنهادی است و هنوز به تصویب نرسیده است.                                                     

photo_۲۰۱۸-۱۲-۲۵_۱۱-۰۸-۱۰ (2)

photo_۲۰۱۸-۱۲-۲۵_۱۱-۰۸-۱۶ (2)

photo_۲۰۱۸-۱۲-۲۵_۱۱-۰۸-۲۳ (2)

نهاد ریاست جمهوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر