کد خبر: 706039 A

با حضور معاونان وزارت آموزش و پرورش؛

حادثه دبستان «اسوه حسنه» زاهدان این هفته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا،‌ این هفته در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری گزارش بازدید و بررسی حادثه دبستان "اسوه حسنه" زاهدان با حضور معاونین مربوطه وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین ادامه بررسی طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح در دستور کار  این هفته کمیسیون قرار دارد.

استیضاح تحقیقات و فناوری علوم تحقیقات و فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات وزارت آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر