کد خبر: 703311 A

این هفته؛

کمیسیون برنامه و بودجه این هفته علاوه بر بررسی کلیات لایحه بودجه، انتخاب ۹ نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه را در دستور کار خود دارد.

به گزارش ایلنا، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس فردا رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را در دستور کار دارد.

رسیدگی به طرح استفساریه جزء یک بند ب. ماده ۴۴ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، رسیدگی به گزارش برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بازدید از طرح سامانه سنا و بررسی تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در دستور کار روز دوشنبه کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد.

کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب ۹ نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را در دستور کار دارد. بررسی گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد مالی سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیز روز سه‌شنبه در این کمیسیون  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

کمیسیون برنامه بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر