کد خبر: 701423 A

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از وزارت امور خارجه خواست تا موضوع برخوردهای پلیس فرودگاه تفلیس را مورد بررسی قرار داده و واکنش مناسب با موضوع را نشان دهد.

به گزارش ایلنا، در پی برخورد هفته گذشته پلیس فرودگاه تفلیس با یک زن ایرانی، این معاونت طی نامه ای از وزارت امور خارجه خواهان بررسی موضوع و عکس العمل مناسب شد.

گزارش های خبری حاکیست هفته گذشته پلیس فرودگاه تفلیس یک شهروند زن ایرانی ۳۵ ساله را به مدت ۲۰ ساعت بازداشت و مورد رفتارهای خشونت آمیز قرار داده است.

 

ابتکار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر