کد خبر: 700724 A

به مدت یک سال؛

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌‌المللی در وین به عنوان معاون سوم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌‌‌آبادی در نشست بیست و هفتم کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل، به مدت یک سال به عنوان معاون سوم این کمیسیون انتخاب شد. 

این کمیسیون در سال ١٩٥٠ تاسیس شد و نهاد اصلی بین‌‌‌المللی و محوری درخصوص سیاستگذاری‌‌های حوزه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری است. 

کاظم غریب آبادی کاظم غریب‌آبادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر