کد خبر: 700428 A

به مدت یک سال؛

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین‌المللی در وین، به مدت یکسال به عنوان معاول اول و همچنین رییس کمیته عمومی این کمیسیون انتخاب شد. 

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین‌المللی در وین، در نشست شصت و یکم کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل، به مدت یکسال به عنوان معاول اول و همچنین رییس کمیته عمومی این کمیسیون انتخاب شد.

کمیسیون مواد مخدر که ٥٣ عضو دارد و در سال ١٩٦٤ تاسیس گردید، نهاد اصلی بین‌‌المللی و محوری درخصوص سیاستگذاری‌های حوزه موادمخدر می باشد.

این کمیسیون با تجزیه و تحلیل وضعیت مواد مخدر در جهان، توصیه‌های خود پیرامون کلیه مسائل مرتبط با معضل مواد مخدر، مواد روانگردان و نیز پیش سازهای این مواد را به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) ارائه می‌کند. کمیسیون، همچنین اکوسوک را در اعمال نظارت عالیه بر اجرای کنوانسیون های سه گانه مواد مخدر و نیز کلیه قراردادهای بین‌‌المللی مرتبط با مواد مخدر یاری می‌کند.

کمیسیون مواد مخدر همچنین بر مبنای توصیه‌های واصله از سازمان جهانی بهداشت، همه ساله موادی را به عنوان مواد مخدر، روانگردان یا پیش سازهای این مواد از جدول ضمیمه کنوانسیون‌های سه‌گانه مواد مخدر (کنوانسیون واحد مواد مخدر مصوب ۱۹۶۱، کنوانسیون مواد روانگردان مصوب ۱۹۷۱ و کنوانسیون منع ترانزیت غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان مصوب ۱۹۸۸) حذف یا به آن اضافه می‌کند. 

کاظم غریب آبادی کاظم غریب‌آبادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر