کد خبر: 692306 A

ادامه بررسی طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و بررسی و نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها از جمله موضواعتی است که در هفته جاری در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، دعوت از دبیرکل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی جهت ارایه گزارش عملکرد در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در روز یکشنبه قرار دارد. روز دوشنبه نیز بازدید از دانشگاه امام علی(ع) توسط کارگروه‌های کمیسیون آموزش انجام خواهد شد.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز سه‌شنبه به ادامه بررسی طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و انتخاب اعضای کمیته بررسی درخواست اعمال ماده ۲۳۶ صندوق نوآوری و شکوفایی خواهد پرداخت. همچنین ارایه گزارش کمیته آموزش عالی در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص حل مشکلات پذیرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این روز بررسی خواهد شد.

بررسی الحاق یک بند به ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها نیز روز سه‌شنبه در دستورکار کمیسیون آموزش و تحقیقات در روز سه‌شنبه قرار دارد.

کمیسیون آموزش و تحقیقات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر