کد خبر: 691178 A

از سوی هیات دولت انجام شد؛

هیئت دولت اصلاح تقسیمات کشوری در استان‌های مرکزی و آذربایجان شرقی را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا،  به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۳ /۸ /۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ اصلاح تقسیمات کشوری در استان مرکزی را تصویب کرد.

بر اساس این تصویب نامه روستای تلخاب مرکز دهستان تلخاب بخش خنجین شهرستان فراهان در استان مرکزی به شهر تبدیل و به عنوان شهر تلخاب شناخته می‌ شود.

همچنین مرکز دهستان تلخاب از روستای تلخاب به روستای شیرین ‌آباد دهستان یادشده تغییر می‌ یابد.

همچنین در جلسه ۱۳ /۸ /۱۳۹۷ هیئت وزیران  به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با اصلاحات و تغییرات تقسیماتی زیر در استان آذربایجان شرقی انجام می‌شود:

الف- نام دهستان چهاردانگه بخش هوراند شهرستان اهر به چهاردانگه شمالی تغییر ‌می‌یابد.

ب- انتزاع تعدادی از روستا ها و مکان ها از دهستان دودانگه بخش هوراند شهرستان اهر و الحاق آن به دهستان چهاردانگه بخش یادشده.

پ – ایجاد دهستان چهاردانگه جنوبی به مرکزیت روستای کورن با ترکیب روستاها، مزارع  و مکان ها، در تابعیت بخش هوراند شهرستان اهر ،

ت- دهستان نقدوز به مرکزیت روستای نقدوز از ترکیب تعدادی از روستاها، مزارع و مکان‌ها، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان اهر ایجاد ‌شود.

ث - بخش چهاردانگه به مرکزیت روستای آق‌براز از ترکیب دهستان‌های چهاردانگه شمالی و چهاردانگه جنوبی در تابعیت شهرستان اهر ایجاد ‌شود.

ج - بخش فندقلو به مرکزیت روستای تازه‌کند از ترکیب دهستان‌های قشلاق و نقدوز در تابعیت شهرستان اهر ایجاد ‌شود.

چ - شهرستان هوراند به مرکزیت شهر هوراند از ترکیب بخش‌های« بخش مرکزی از ترکیب دهستان‌های دودانگه و دیکله،  بخش چهاردانگه» ایجاد ‌شود.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ نیز بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ  روستای خوشه ‌مهر مرکز دهستان بناجوی شرقی بخش مرکزی شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی را به شهر تبدیل و به عنوان شهر خوشه ‌مهر شناخت و مرکز دهستان بناجوی شرقی از روستای خوشه‌ مهر را به روستای چلغائی دهستان یادشده تغییر داد.

هیات دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر