کد خبر: 688462 A

از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه؛

سخنگوی وزارت امور خارجه صدور حکم حبس ابد از سوی دادگاه تجدید نظر بحرین علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق و دو نفر دیگر از منتقدان بحرینی را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مشی میانه‌رو و مسالمت‌جویانه شیخ علی سلمان و مواضع وی در پرهیز از خشونت گفت: این رای جای هیچ تردیدی برای افکارعمومی و جامعه بین‌الملل باقی نخواهد گذاشت که دولت بحرین نه تنها به دنبال اصلاح امور نیست بلکه تصمیم به تشدید سرکوب وخیم‌تر کردن اوضاع دارد.   

وی افزود: مقامات بحرینی به جای اتکا به سایر دولت‌ها و خرید گرانبهای امنیت از دیگران، با کنار گذاشتن رویکرد پلیسی و امنیتی به رفع بحران خود ساخته در کشور از طریق گفت‌وگوی حقیقی و جدی با مخالفان و منتقدان و پاسخ به مطالبات مشروع مردم بپردازند و به رفتار غیرانسانی خود در صدور احکام ظالمانه و اعمال محدودیت علیه مردم پایان دهند.

بهرام قاسمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر